Windows 365 - Giải pháp làm việc mọi lúc, mọi nơi cho doanh nghiệp

Windows 365 là gì?

Windows 365 (Cloud PC) là dịch vụ cung cấp máy tính Windows ảo trên nền tảng Đám mây của Microsoft. Có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi với mọi thiết bị đầu cuối.

Người dùng cuối có mối quan hệ 1: 1 với Cloud PC của họ. Đó là máy tính cá nhân của riêng họ trên đám mây.

Các ứng dụng được cài sẵn mà không cần phải tải lên: Microsoft 365 Apps for Enterprise, Nhóm Microsoft, Microsoft OneDrive, Microsoft Edge,…

Tăng năng suất

Cho phép nhân viên làm việc mọi lúc, mọi nơi với Windows trên đám mây được truyền đến mọi thiết bị .

Dễ dàng quản lý

Quản trị và giúp bảo mật tất cả các điểm cuối, thực tế và ảo trong một bảng điều khiển hợp nhất với Microsoft Endpoint Manager.

Giảm thiểu rủi ro

Bằng cách lưu trữ và bảo mật thông tin trên đám mây, chứ không phải trên thiết bị. Hoạt động hiệu quả khi làm việc tại nhà trong mùa dịch.

Triển khai nhanh chóng

Chỉ cần thời gian 30 phút có ngay một máy tính đầy đủ cấu hình, phần mềm, ứng dụng cho bạn và Doanh nghiệp.

Tính năng và bảng giá Windows 365 Business

GÓI BUSINESS

Giá


Cấu hình máy tính

Truy cập & quản lý trên windows365.microsoft.com

Hỗ trợ các nền tảng thiết bị

Microsoft Endpoint Manager

Hỗ trợ Office, Outlook, OneDrive

Hỗ trợ Microsoft Team

Hỗ trợ Microsoft Visual Studio, Power BI, Dynamics 365

Số lượng người dùng tối đa

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Windows 365 Basic

810.000 đ/user/tháng

2 vCPU, 4GB RAM, 128GB Storage

MacOS, IPadOS, IOS, Androi, Linux, Windows

Enterprise Mobility + Security E3 Azure Active Directory P1 (mua bổ sung)


X

X

300


Windows 365 Standard

1.045.000 đ/user/tháng

2 vCPU, 8GB RAM, 128GB Storage

MacOS, IPadOS, IOS, Androi, Linux, Windows

Enterprise Mobility + Security E3 Azure Active Directory P1 (mua bổ sung)X

300


Windows 365 Premium

1.620.000 đ/user/tháng

4 vCPU, 16GB RAM, 128GB Storage

MacOS, IPadOS, IOS, Androi, Linux, Windows

Enterprise Mobility + Security E3 Azure Active Directory P1 (mua bổ sung)
300


Tính năng và bảng giá Windows 365 Business​

 GÓI ENTERPRISE

Giá


Cấu hình máy tính

Truy cập & quản lý trên windows365.microsoft.com

Hỗ trợ các nền tảng thiết bị

Microsoft Endpoint Manager

Hỗ trợ Office, Outlook, OneDrive

Hỗ trợ Microsoft Team

Hỗ trợ Microsoft Visual Studio, Power BI, Dynamics 365

Số lượng người dùng tối đa

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Windows 365 Basic

717.000 đ/user/tháng

2 vCPU, 4GB RAM, 128GB Storage

MacOS, IPadOS, IOS, Androi, Linux, Windows

Enterprise Mobility + Security E3 Azure Active Directory P1 (mua bổ sung)


X

X

Không giới hạn


Windows 365 Standard

948.000 đ/user/tháng

2 vCPU, 8GB RAM, 128GB Storage

MacOS, IPadOS, IOS, Androi, Linux, Windows

Enterprise Mobility + Security E3 Azure Active Directory P1 (mua bổ sung)X

Không giới hạn


Windows 365 Premium

1.526.000 đ/user/tháng

4 vCPU, 16GB RAM, 128GB Storage

MacOS, IPadOS, IOS, Androi, Linux, Windows

Enterprise Mobility + Security E3 Azure Active Directory P1 (mua bổ sung)
Không giới hạn


Kết nối với chúng tôi tại đây!