QUẢN LÝ & LƯU TRỮ DỮ LIỆU

quản lý hóa đơn trên điện toán đám mây

Quản lý & lưu trữ dữ liệu trong thời kỳ phát triển công nghệ thông tin

Trong xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các giao dịch điện tử như hiện nay. Việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ góp phần giảm thiểu các thủ tục giấy tờ, tạo thuận tiện cho người nộp thuế cũng như đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số cho các tổ chức doanh nghiệp. Đâu là lí do để doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử:

☘️ Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử bắt đầu từ 1/11/2020. Căn cứ thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính

☘️ Tiết kiệm 90% Chi phí liên quan tới Hóa đơn hàng năm của Doanh nghiệp. Không còn nỗi lo mất mát, hỏng, bị mờ hoặc bay mất thông tin và bảo quản hóa đơn cho Doanh nghiệp.

☘️ Chuyển hóa đơn cho khách hàng chưa bao giờ đơn giản đến thế. Điều này giúp Doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình thanh toán và thu hồi công nợ.

☘️ Dễ dàng tra cứu và tìm kiếm hóa đơn mà không phải vào kho lưu trữ để tìm kiếm hóa đơn gốc.

☘️ Quản lý & lưu trữ dữ liệu trên cloud

☘️ Công tác hướng dẫn, chuyển giao nghiệp vụ quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đơn giản, nhanh chóng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của bạn !!!

—FPT cùng đi tới thành công —

Kết nối với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.