Khối khách hàng y tế

Công nghệ thông tin hỗ trợ đắc lực trong ngành y tế. Lợi ích nổi bật nhất là giúp lưu trữ và phân tích số liệu cho nghiên cứu khoa học.

CNTT ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ “bà đỡ” cho quá trình cải cách hành chính trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý mà còn “đỡ đầu” cho việc triển khai và ứng dụng thành công các kỹ thuật cao trong công tác KCB như chụp cắt lớp, mổ nội soi… rồi trong công tác giảng dạy, đào tạo, giám sát dịch bệnh, nghiên cứu phát triển thuốc…

Sản phẩm Fdrive của FPT đảm bảo lưu trữ dữ liệu một cách tối ưu, an toàn, bảo mật.

Hệ thống server, cloud, compute service đáp ứng tính ổn định cho các ứng dụng, phần mềm y khoa…

Kênh truyền leased line, tổng đài voice, hội nghị truyển hình, wifi, phần mềm quản lý Fwork.luôn là các sản phẩm được ưu tiên của các tổ chức y tế

khối khách hàng y tế