Khối khách hàng sản xuất và phân phối

Các sản phẩm, hạ tầng CNTT của FPT mang đến một sự đổi mới cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp phân phối và sản xuất.

Các sản phẩm: Cloud server, Dịch vụ máy chủ, Fdrive, kênh truyền, tổng đài doanh nghiệp… đáp ứng các nhu cầu chạy các ứng dụng kế toán, phần mềm sản xuất, phần mềm quản lý ERP. Các sản phẩm này thúc đẩy sự đổi mới trong kinh doanh. Sự đổi mới thể hiện trong các ứng dụng thông minh hơn, lưu trữ dữ liệu được cải thiện, xử lý nhanh hơn và phân phối thông tin rộng hơn. Đổi mới làm cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, tăng giá trị, nâng cao chất lượng và tăng năng suất.

khách hàng sản xuất

Khách hàng phân phối và sản xuất

Data Center

Dịch vụ thuê tủ Rack và không gian Data Center với khả năng cung cấp cho Khách hàng thuê một hoặc nhiều tủ Rack tiêu chuẩn 42U-47U. Với vị trí riêng biệt để đặt hệ thống tủ Rack (chuyên dụng) của mình nhằm mục đích sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một Trung tâm Dữ liệu (Data Center) chuyên nghiệp.

Kết nối với chúng tôi tại đây!