Khối khách hàng khác

Thời đại công nghệ 4.0. Hạ tầng công nghệ thông tin là yếu tố then chốt để thúc đẩy mỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Hạ tầng CNTT tốt sẽ tạo ra những thay đổi căn bản sau đây trong kinh doanh của các doanh nghiệp:
– Mua sắm trực tuyến hiệu quả hơn so với mua sắm trong cửa hàng.
– Tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả hơn quảng cáo trên báo, truyền hình và radio với chi phí cao.
– Mạng xã hội hiệu quả hơn so với đi đến các câu lạc bộ.
– Giao tiếp VoiP hiệu quả hơn điện thoại cũ.
Điện toán đám mây hiệu quả hơn mạng máy tính riêng. 

Hạ tầng Công nghệ thông tin có tác dụng với các doanh nghiệp như thế nào ?

– Doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh chính xác hơn
– Doanh nghiệp có tiếp thị hiệu quả hơn
– Doanh nghiệp có doanh số toàn cầu cao hơn

Kết nối với chúng tôi