Khối khách hàng giáo dục

Đối với khối khách hàng giáo dục. Một hạ tầng Công nghệ thông tin tốt sẽ thúc đẩy một nền giáo dục mở, giúp các học viên tiếp cận thông tin đa chiều, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp mọi không gian, tiết kiệm tối ưu về thời gian. Từ đó con người phát triển nhanh hơn về kiến thức, nhận thức và tư duy.

Các phần mềm dạy học trực tuyến, các lớp học online luôn cần 1 hạ tầng CNTT có thể linh hoạt cấu hình, băng thông lớn đáp ứng từng thời điểm… Các sản phẩm Cloud Server và hệ sinh thái các sản phẩm CNTT của FPT luôn là lựa chọn số 1.

Tham khảo dịch vụ Cloud Server của FPT tại đây

Kết nối với chúng tôi tại đây!