Khối khách hàng chuỗi bán lẻ

Trong kỷ nguyên 4.0, quyền lực đổi ngôi từ nhà bán lẻ sang khách hàng. Từ đó nhiều thách thức và cơ hội cũng được tạo ra cho ngành bán lẻ trên toàn thế giới và đặc biệt là các doanh nghiệp Việt.

Chuyển đổi số luôn là ưu tiên số 1 cho khối doanh nghiệp bán lẻ. Chuyển đổi số cần gì ?

Điều kiện bắt buộc đầu tiên để chuyển đổi số là hạ tầng công nghệ thông tin. Một hạ tầng công nghệ thông tin tốt sẽ là bàn đạp để thúc đẩy chuyển đổi số cho Doanh nghiệp. FPT tự tin cung cấp tất cả các sản phẩm hạ tầng CNTT cho các doanh nghiệp 1 cách tốt nhất, ổn định nhất và hiệu quả nhất.

Hệ sinh thái các sản phẩm của FPT luôn sẵn sàng và đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam: Fdrive, Higio Cloud, Cloud Server, Thuê máy chủ, hosting, VPS ..

khối khách hàng bán lẻ