FPT CDN

FPT CDN (Content Delivery Network hay Mạng phân phối nội dung) là một giải pháp gồm nhiều máy chủ đặt tại nhiều vị trí địa lý khác nhau, cùng nhau phối hợp để phân phối nội dung, truyền tải dữ liệu như: hình ảnh, CSS, JavaScript, Video, file download… đến người dùng cuối. FPT CDN sẽ tự động tối ưu dung lượng và phân phối nội dung của website từ các cụm máy chủ nhằm tăng tối đa tốc độ tải trang cho người dùng, giảm thiểu đến hơn 90% băng thông tiêu thụ.

FPT CDN đem lại các giá trị
– Tăng chất lượng truyền tải nội dung đến người dung cuối
– Cung cấp băng thông động theo nhu cầu
– Tối ưu – Tăng tốc
– Giảm tải

Dịch vụ FPT CDN