Bảng giá các gói Email Exchange Online

Gói dịch vụ

Dung lượng Mail box
Dung lượng file đính kèm
Hỗ trợ Outlook, webmail
Quản lý hộp thư đến
Cộng tác trên tài liệu với Onedrive
Cộng tác với nhóm làm việc
Chia sẻ lịch và liên hệ:
Bảo mật
 
Giữ nội dung gốc
Lưu trữ không giới hạn
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Lưu trữ và chia sẻ tệp 1Tb/user
Office Online full tính năng, họp trực tuyến skype for business
Bảo mật SSL/TLS
Cam kết SLA (uptime):
Hỗ trợ kỹ thuật
2 GB
35 MB
Exchange Online Protection
99,9%
50 GB
150 MB

Exchange Online Protection
 
 
99,9%
Tích hợp tất cả tính năng của Exchange Online Plan 1, cộng với dung lượng lưu trữ không giới hạn, thư thoại được lưu trữ và tính năng ngăn mất dữ liệu.
Không giới hạn
150 MB

Exchange Online Protection
 
99,9%
Emai cấp doanh nghiệp bảo mật và đáng tin cậy với hộp thư 50GB cho mỗi người dùng.
50 GB
150 MB

Exchange Online Protection
99,9%